Профил на купувача

Избор на доставчик по програма " Училищен плод " и " Училищно мляко"

Писмено мотивирано предложение от комисия за избор на заявител по схема " Училищен плод" и схема " Училищно мляко"

Научи повече

Обществена поръчка към 05.02.2020 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Научи повече


Обществена поръчка актуална към 31.01.2019 г.

„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 17 „Първи юни“ гр. Добрич” по обособени позиции

Научи повече

Обществена поръчка от 28.02.2020 г.

Кратка информация за поръчката. Примерен текст. Кратка информация за поръчката. Примерен текст. Кратка информация за поръчката. Примерен текст. Кратка информация за поръчката. Примерен текст. Кратка информация за поръчката. Примерен текст. Кратка информация за поръчката. Примерен текст. Кратка информация за поръчката. Примерен текст. Кратка информация за поръчката. Примерен текст. Кратка информация за поръчката. Примерен текст. Кратка информация за поръчката. Примерен текст. Кратка информация за поръчката. Примерен текст. Кратка информация за поръчката. Примерен текст. Кратка информация за поръчката. Примерен текст. Кратка информация за поръчката. Примерен текст. Кратка информация за поръчката. Примерен текст. Кратка информация за поръчката. Примерен текст. Кратка информация за поръчката. Примерен текст.

Научи повече