Детска градина „Първи юни“ №17 , успешно приключи един от своите проекти по програма Erasmus+, „Мястото, където да живеем в хармония“

Детска градина „Първи юни“ №17 , успешно приключи един от своите проекти по програма Erasmus+, „Мястото, където да живеем в хармония“

Детска градина „Първи юни“ №17 , успешно приключи един от своите проекти по програма Erasmus+, „Мястото, където да живеем в хармония“

Целите на проекта бяха, децата да се запознаят с култури различни от нашата, включвайки се в различни дейности. Въпреки трудната обстановка през последните години, дейностите бяха осъществени напълно. Децата повишиха интереса си към културното наследство, към приказките на другите народи, развиха толерантно отношение към другите европейски страни. Още в самото начало на проекта, децата имаха възможност да се запознаят със  собственото си културно наследство, чрез изложба на културни артефакти, традиционни носии и предмети от миналото. Успяха да се докоснат до културните елементи на страните партньори, да отразяват и да са в пряк контакт с други култури.

В рамките на проекта бяха засадени кътчета в ДГ с наши традиционни билки, като заедно с това, представихме и традиционната за страната содена питка. Чрез изложба на рисунки по различните приказки, най-талантливите художници украсиха коридора на детската градина. Талисманите от приказките на всички партньори, бяха ежедневно в нашите занимални, така децата драматизираха, играха и се забавляваха създавайки нови, собствени истории. Построихме собствено място, в което да живеем и играем в хармония.