Ден на безопасност на движение по пътищата „Малки сме, но знаем безопасно по улицата да се движим“

Ден на безопасност на движение по пътищата  „Малки сме, но знаем безопасно по улицата да се движим“

Ден на безопасност на движение по пътищата „Малки сме, но знаем безопасно по улицата да се движим“

На 29 юни отбелязахме във всички групи на детската градина Националния ден на безопасността на движението по пътищата, инициативата е на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Проведоха се подвижни и дидактични  игри, които помогнаха на децата да си припомнят правилата за безопасно движение по пътищата. Чрез презентации, гатанки и песни затвърдиха  правилата за пресичане на улицата със и без светофарна уредба. Научиха се да предвиждат опасностите при пресичане на улица. МПИ „Пътни знаци“, ДИ „Улично движение“, ПИ „Трите цвята“, „Светофар“ проведоха в  група „Бонбон“. Най – големите дискутираха правилата за безопасно поведение на пътя по презентация на тема "На улица се спазват правила". Втора група „Слънчо“ слуша песни за светофара и безопасното движение по улиците. Танцуваха  на тези песни, правиха макет на улица и залепиха пешеходци, колоездачи и автомобили на правилните места. Оцветяваха светофар. Втора група „Детелина“  направиха макет на улица и светофар и  научиха за безопасното движение по улиците на малки и големи. После танцуваха  и разучиха  песента „Пътни знаци“ . Направиха си светофар, който да регулира шофьорите на автомобилите .  Най-малките „Микимаусчета“ и „Звездички“ гледаха кукления етюд „Тъжното светофарче“ и си припомниха  значението на светофара като помощник в движението. Разпознаваха сигналите на светофара и спазваха правилата за пресичане чрез игрите „Светофар“ и „Бързи автомобилисти“. Чрез презентацията „Моята улица“ научиха как е правилно да се движат по улицата. Група „Мики Маус“ раздаде на родителите листовки с пожелание да шофират безопасно. Тази година преминава под мотото: „На пътя живота е с предимство“.