ДГ „ПЪРВИ ЮНИ” №17 ОТБЕЛЯЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА МАЙЧИНИЯ ЕЗИК

ДГ „ПЪРВИ ЮНИ” №17  ОТБЕЛЯЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА МАЙЧИНИЯ ЕЗИК

ДГ „ПЪРВИ ЮНИ” №17 ОТБЕЛЯЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА МАЙЧИНИЯ ЕЗИК

 

Проектът е в партньорство с образователни институции от Северна Македония, Италия, Португалия, Хърватска.

През изминалата седмица  във всички групи на детската градина се проведоха интересни дейности, свързани с майчиния език на децата от тези пет държави. Първия ден се слушаха и произнасяха думи и кратки изречения, с които децата усвояваха и някои добродетели, присъщи за всички хора по земята: „Обичам те“, „Прегърни ме“, „Хайде да играем“ и др. Всички деца ги казваха на майчиния си език, след което слушаха как звучат на езика на своите приятели и се опитваха да ги научат. На втория ден децата показаха своите певчески умения, като изпяха позната детска песен „Twinkle twinkle littlе star“ на своя майчин език, след което на македонски, хърватски и португалски, а в тези страни пяха на български език. На следващия  ден децата рисуваха това, което са почувствали, докато произнасят вълшебните изрази: „Обичам те“, „Прегърни ме“, „Хайде да играем“. Изпратиха своите най-добри рисунки на партньорите и получиха такива от тях. В последния ден сътвориха разказ по рисунки на своите приятели от чужбина, който завърши с думите „И така минали под дъгата на приятелството, свързали се и станали още по-добри! Защото доброто идва от сърцето! То лети и свързва всички деца по света!“.