УЧИТЕЛИ ОТ ДГ „ПЪРВИ ЮНИ“№17 СЕ ЗАВЪРНАХА ОТ РАБОТНА СРЕЩА В МАКЕДОНИЯ

УЧИТЕЛИ ОТ ДГ „ПЪРВИ ЮНИ“№17 СЕ ЗАВЪРНАХА ОТ РАБОТНА СРЕЩА В МАКЕДОНИЯ

УЧИТЕЛИ ОТ ДГ „ПЪРВИ ЮНИ“№17 СЕ ЗАВЪРНАХА ОТ РАБОТНА СРЕЩА В МАКЕДОНИЯ

Първа работна среща

по международен проект

 „Да построим Бъдещето”-

Културната интелигентност - най-важната интелигентност на 21-ви век.“

  

От 11 ноември до 15 ноември 2019г. директорът на ДГ „Първи юни“ №17 г-жа В. Русева и учителите  Емилия Маринова, Павлина Иванова, Петя Христова и Емилия Димова взеха участие в работна среща  в гр. Скопие по проект „Да построим Бъдещето” - Културната интелигентност - най-важната интелигентност на 21ви век.“.

Учителите от ДГ „Сърничка“, която беше домакин на това събитие, запознаха участниците със своята култура, обичаи и традиционни ястия. Бяха представени и образователните системи на всички партньори и мястото на Културната интелигентност в тях. По време на 5-дневния си престой в Скопие екипът от добричката детска градина имаше възможността да се включи в организирани дейности с деца и да се запознае с архитектурните и природни забележителности както на столицата, така и на Сев. Македония.

Интересното за учителите от България бе, че и в ДГ „Сърничка” работят по програма, „Стъпка по стъпка”, което им даде възможност да споделят и обменят опит по тази тема с колегите си от югозападната ни съседка.

В един от дните беше организирано посещение в УНИЦЕФ, които са съмишленици и  партньори на детските учебни заведения и мост към социалното министерство на Реп. Сев. Македония, под чиято опека са детските градини в страната. Стана ясно, че нашите домакини са първата детска градина, която печели и започва работа по проект на програма Еразъм +.

Педагози от всички партньорски учебни заведения се срещнаха и с представители на община „Аеродром“, на територията на която се намира македонската детска градина. В резултат на тази среща, българският екип се тръгна с предложение и подадена ръка за побратимяване с Община град Добрич.  

Партньорите по проекта са общо 5: България, Италия, Португалия, Хърватска и Сев. Македония. Координатори са колегите от югозападната ни съседка.

Главната идея, която стои зад този проект е децата да осъзнаят още от най-ранна възраст, че разнообразието от различни народи по Света ни прави културно по-богати. Главната цел на проекта е сътрудничеството за усвояване и прилагане на методи и форми за развиване на основни умения у децата в областта на социално-емоционалното развитие, използвайки културното разнообразие на Европа. Участниците ще търсят иновативни решения, нови форми и методи на работа за развиване позитивни обучителни ползи у децата като: силно чувство за идентичност, уверени и заинтересовани учащи, ефективни комуникатори.

От тази учебна ДГ „Първи юни“ започва работа по два нови международни проекта по програма Еразъм+. Вторият проект се нарича „Мястото......, където да живеем в хармония“ и е с координатор Франция и партньори от Унгария, Латвия, Румъния, Турция и България. По този проект предстои работна среща в Страсбург, Франция в началото на месец декември.