Работна среща – България

Работна среща – България

Работна среща – България

От 5.09 до 9.09 .2022г. ДГ „ Първи юни „№ 17 посрещна гости по международен проект „ Културната интелигентност – най- важната интелигентност на 21 век. Това бе петата, последна работна среща, в която партньорите представиха дейности с родителите за развиване културната интелигентност. На работната среща присъстваха колегите от Италия и Македония. По уважителни причини не присъстваха колегите от Хърватия и Португалия. Те се включиха във всички организирани дейности , чрез активна онлайн връзка whats app.

   В културната част на работната среща , запознахме гостите с българската фолклорна музика, традиции  и обичаи, природни и исторически забележителности. Посетени бяха Исторически музей – Добрич, АЕМО „ Стария Добрич“  и Художествената галерия родния ни град. Ботаническата градина и Двореца в гр. Балчик, Археологическия музей – Варна , к.к. Албена силно впечатлиха нашите гости. Особено емоционална бе срещата с българската традиционна музика и кухня в НЧ“ Възраждане – 1941г., с. Одринци . Групата за автентичен фолклор съм читалището пресъздаде обичаят „ Седянка“.

Установихме приятелски взаимоотношения, които със сигурност ще устоят на времето.