Португалия цветна гореща, незабравима- така я видя Екипът на ДГ "Първи юни" N17

Португалия цветна гореща, незабравима- така я видя Екипът на ДГ "Първи юни" N17

Португалия цветна гореща, незабравима- така я видя Екипът на ДГ "Първи юни" N17

За периода 18-22.07.2022г. директорът Валентина Русева, заедно с учителите П. Христова, Ем. Маринова, Г. Донкова и Д. Гандева взе участие в работна среща в гр. Гайя, Португалия по международен проект „Да построим бъдещето" : Културната интелигентност - най-важната интелигентност на 21ви век". Основната цел на този проект е запознаване с етническото и културно разнообразие и осъзнаване още от най-ранна възраст, че разнообразието от различни народи по света ни прави културно по-богати.

В продължение на 5 дни българският екип имаше възможността да сподели и обмени със своите колеги от Хърватия, Македония, Италия и Португалия добри практики за развиване на културната интелигентност чрез откривателски(изследователски) игри, да се запознае с образователната система, културата и традициите на Португалия, да посети значими за страната-домакин природни и исторически забележителности, свързани с миналото и бита на португалците. Оказа се, че те са толерантен народ, който приема като свои и интегрира хора от цял свят, затова в страната им могат да се срещнат различни националности със статут на местни жители, не само като гастарбайтери.

В работата по този международен проект предстои последната, заключителната работна среща, която ще се осъществи в Р. България в началото на месец септември тази година. Очакваме ги с нетърпение и започваме подготовката за тяхното посрещане още от сега.