Откриване на учебната 2020/2021г в ДГ,, Първи юни" 17

Откриване на учебната 2020/2021г в ДГ,, Първи юни" 17

Здравей, любима детска градина!

Откриването на всяка нова учебна година и посрещането на малките, по-големите и най-големите палавници на детското заведение е винаги празник. Тази година също бе така - На 15 септември дворът и цялата детска градина ехтеше от весели детски песни и детски гласчета още от сутринта. Дърветата и храстите бяха украсени с шарени флакчета и балони, а входът на градината очакваше своите питомци с ръчно направен цветен венец. Г-жа В. Русева поздрави топло своите деца и екипа на ДГ „Първи юни“ и пожела на всички успешна и здрава нова учебна година! Цял предиобед  децата танцуваха любимите си танци и се забавляваха. Но най-голямо внимание бе отдадено на най-малките първоюнчета от първа група „Смехоран“. Те първи прекрачиха прага и с вълнение минаха под венеца от цветя. Пожелахме им много игри на воля и много приятели добри занапред!