За активно участие и усърдна работа, група "Мики Маус" е наградена с Национален и Европейски знак за качество.

За активно участие и усърдна работа, група "Мики Маус" е наградена с Национален и Европейски знак за качество.

За активно участие и усърдна работа, група "Мики Маус" е наградена с Национален и Европейски знак за качество.