Дейности

За учебната 2024г. в детската градина за децата от Втора, Трета и Четвърта  възрастова група са организирани

следните допълнителни дейности:

Понеделник:

Школа по модерен балет  - ръководител: 

Вторник:

Школа по народни танци - хореограф: Юрий Митев

Сряда:

Школа по модерен балет - ръководител:

Петък:

Школа по народни танци - хореограф: Юрий Митев

 

 


БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Ние, в ДГ „Първи юни “ 17 формиране умения у децата да опазят здравето и живота си на пътя. Организираме и осигуряваме необходимите условия за ефективно и резултатно обучение по БДП в детската градина.

Научи повече