Под мотото "Балонче хвърковато"

Под мотото "Балонче хвърковато"

Под мотото "Балонче хвърковато"

Сутринта, за раздвижване, направихме голяяям балон от деца. По-късно правихме сапунени балончета, поиграхме с вода и капачки, забавлявахме се и гонихме балони. Всъщност ... днес беше един весел балонен ден!