БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Ние в ДГ"Първи юни"17 формираме умения у децата да опазят здравето и живота си на пътя. Организираме и осигуряваме необходимите условия за ефективно и резултатно обучение по БДП в  детската градина.

 

 

Поставили сме си следните задачи:

                                                    Да запознаем децата с основните опасности по пътя.                                                                   

Да изградим модели на поведение на пътя, основани на знания , умения и отношения.

                          Да създадем условия за затвърдяване на наученото чрез участия на децата в подходящи и насърчаващи успеха дейности.

 Очакваме следните резултати:

        Да обогатим културата на участниците в пътното движение - деца и възрастни.

                     Да формираме трайни навеци за безопасно движение на пътя.

                        Да подобрим условията за безпроблемно движение / предотвратяване на инциденти на пътя/.

В детската градина децата се обучават само като пешеходци, придружавани от възрастни. Затова много съществено е участието на възрастните наравно с учителите във възпитанието и обучението на децета.

Преди всичко желаем да привлечем вниманието Ви върху следното:

Придружавайте вашето дете от началото на пътя показвайки му как трябва да се държи при всяка една ситуация. 

Ярките дрехи, оранжевата раница, светлоотразителите спомагат детето да бъде по - добре забелязано от другите хора на улицата, в това число и от водачите на превозни средства.

 

Движение по тротоара

 По тротоара детето върви без да тича и без да играе, защото бурните игри могат да го подтикнат да изкочи на улицата . Игрите е добре да се играят на места където децата не са в опастност. Детето до 10 г се държи за ръка като възрастния се движи от към стараната на автомобилното движение.

Ако няма тротоар

Някои улици няма тротоари. Те са особенно опасни. Детето трябва да се движи от лявата страна на улицата за да вижда насрещно идващите автомобили, колкото е възможно в страни от платното на движение. Ако са две или повече деца се движат едно зад друго. Покажете на вашето дете къде точно трябва да върви . Възрастния придружител се движи от към стараната на движението - между детето и превозните средства.

Пешеходната пътека

Преди да пресекът улицата по пешеходната пътека децата трябва да спрат малко по навътре от ръба на тротоара. След това да погледнат в двете посоки, първо наляво после на дясно и да се ослушат внимателно да не идва автомобил. Ако не идва нито един автомобил, пресичат улицата без да бягат. При преминаването до отсрещната страна на пътя през цялото време се използва правилото на  гледане "ляво - дясно".

Ако няма пешеходна пътека

Първо от мястото където искаме да пресечем трябва да има достатъчно разстояние  в двете посоки за да виждаме отдалече, че не идва автомобил. Трябва и тук да спазваме правилото, спираме, оглеждаме се, ослушваме се и ако не идва автомобил започваме преминаването, бързо без да тичаме като през цялото време се оглеждаме. Упражнявайте с детето си многократно правилното преминаване през пътното платно. Припомняйте си винаги, че за Вашето дете Вие представлявате примера за правилно движение.

Светофарът

На зелено се пресича, но не бива да забравяте правилото да се изчака на тротоара и да се погледне първо на ляво после на дясно. На червено се чака по навътре от ръба на тротоара. 

Родителите на децата- най -добрия модел на подражание

Може да говорите на детето много неща и да няма ефект, но когато показвате и заедно изпълнявате техники за безопасно движение на пешеходеца е много ефективем метод за формиране на добри навици за безопастността на детето.

 

На Вас и на Вашето дете пожелаваме безопасно участие в пътното движение, здраве и успех в усвояването на знанията!!!