Фолклорен събор ,, Песни и танци от слънчева Добруджа ‘‘