Съобщение до родителите на деца, които посещават детски заведения

Съобщение до родителите на деца, които посещават детски заведения

Съобщение до родителите на деца, които посещават детски заведения

Уважаеми родители,

Община град Добрич ви уведомява, че набира предварителна информация за децата, записани в детските заведения на територията на града, чиито родители желаят да възстановят присъствените занимания в периода 21.12 -31.12 2020 г.

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка и евентуална нова заповед на министъра на здравеопазването за  отваряне на детски ясли и детски градини, е необходимо технологично време за създаване на необходимата организация /зареждане с хранителни продукти, отопление на сградите, дезинфекция, осигуряване на персонал/.

Родители, които са в невъзможност за грижа на децата си в посочения период, моля да  заявят желание на следните телефони до 12.00 часа на 16.12.2020 г.:

-за детски ясли -тел.0899991865 –д-р Д. Петрова - гл.-експерт

“Здравеопазване“;

-за детски градини -тел.0895882143 -Снежа Вачева - гл.-експерт

“Предучилищно образование“.