Избор на доставчик по програма " Училищен плод " и " Училищно мляко"

Избор на доставчик по програма " Училищен плод " и " Училищно мляко"