Детска група "Звездица"

Детска група "Звездица"

Детска група "Звездица"

В група ‘’Звездица’’ се водим от мотото  „ Детето не е съд, който трябва да бъде напълнен…, а факел който трябва да бъде запален, чиято светлина да озарява житейския му път ’’

Децата нямат нужда да бъдат оценявани, те имат нужда да бъдат чути, техните чувства и емоции да бъдат разбрани и назовани.   Ето защо можем да си  направим извода, че педагозите и родителите трябва да работят заедно, да развиват и обогатяват сътрудничеството помежду си, като общуването, уважението и приемането на различията да стават на основата на добрите взаимоотношения в името на децата.
   Нашата цел е да помогнем на децата да станат самостоятелни, да бъдат възпитани и учтиви, да опознаят света около себе си.   Работата на учителя изисква много търпение, такт, усет и правилен подход към децата и нашата задача е да им покажем как се работи в група – да общуват правилно помежду си, да се адаптират, да споделят вещи, да разпознават един друг емоциите си, да уважават себе си и другите.  Не на последно място се стараем да помогнем на всяко едно дете да разгърне своя потенциал и творчески умения.
   Ние,учителите от група ‘’Звездица’’ се стараем да видим света през детските  очи, да усетим  емоцията им , да чуем  желанията им  – това е една от главните  ни задачи . Имаме важната задача да съдействаме на родителите в изграждането на основни навици и умения на детето и развитието му в правилна насока.

 

„ Всички деца са малки звездички, да им позволим да светят! ”