Детска група "Бонбон"

Детска група "Бонбон"

Детска група "Бонбон"

       

                                

  Описание: C:\Users\Dell 1237\Desktop\60497857_1856879041080276_5657712852257996800_n.jpg                                                                                                     

                                                

 

 

 

 

   

 

                                                             Нашият екип:        

 

 

                                                                                            

 

         Галина Донкова                                                                                                    Диана Златева

         Старши учител                                                                                                           Учител

                                                                   

                                                                              ВиолетаОписание: C:\Users\Dell 1237\Downloads\64806558_2576847178993660_4672835233052098560_n.jpg Стоянова

                                                                              Помощник възпитател

                                          

     

            

    Тука малките бонбони

     знам – ще станат шампиони.Описание: C:\Users\Dell 1237\Downloads\72041429_704138180065389_2159809057383251968_n.jpg

     вчера малки – днес големи,

     всички умни и засмени.

 

      Ние сладки сме бонбони,

      но във всички шампиони.

       Как умее да лудеем,

       да танцуваме, да пеем

            

 Всеки в детската градина

       удоволствие намира –

       кой рисува, кой строи,

       които иска пък брои.

Ние заедно сътворяваме една приказка, в която децата се учат да творят, да танцуват,  да пеят, да мечтаят, учат се да мислят,  да имат мечти и да се борят за тях.

В група "Бонбон" цари атмосфера на сигурност, спокойствие и увереност и самочувствие от споделените обич и доверие.  Групата се стреми да създаде условия и среда близка до семейната.  Даряваме децата с топлина, нежност, обич и търпение. Даваме им спокойно и щастливо детство, много любов, приятелско отношение, уют и доброжелателност.

Стремим се като учители,  да развием способностите, интересите и таланта на децата, като се съобразяваме с индивидуалните особености на всяко дете.

  • Да осигурим оптимални условия за ранна социализация на децата, за тяхното здравословно , интелектуално и личностно развитие, да поемат отговорност за действията си.
  • Стремим се в нашата работа , да предадем на децата, важни житейски  ценности, като: честност, доброта, толерантност, приятелство, взаимопомощ, самостоятелност и отговорност.
  • Да даряваме децата  топлина, нежност, обич и търпение. Да им даваме  спокойно и щастливо детство, много любов, приятелско отношение, уют и доброжелателност.

 

Важно за екипа на групата е добрата комуникация с родителите. Затова вратите на групата са отворени ежедневно за тях.

  Взаимодействие с родители:

Всеки месец група ,, Бонбон“  организира съвместна инициатива с родителите „Да приготвим нещо вкусно от рецептите  на  мама и баба”.