Детска група "Слънчо"

Детска група "Слънчо"

Детска група "Слънчо"

Децата са като пеперудите, понесени от вятъра-

едно лети по-високо, друго-по-ниско,

но го правят по най-добрия начин, който могат.

Всяко дете е различно.

Всяко едно е специално.

Всяко едно е красиво.

Екипът на група „Слънчо” вярва, че всяко дете е уникално и това ни мотивира да създадем среда, подпомагаща физическото, познавателно, езиково, нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на децата. Ние, екипът на група „ Слънчо”  се стараем да създаваме условия за развитие у децата на самостоятелност, инициативност, стремеж към усъвършенстване и отговорност на действията и постъпките им. Тук децата растат в спокойна, ведра атмосфера, наситенa с много емоции. Създават трайни приятелства, като играят, пеят, творят и се забавляват заедно. Стремим се да дадем на децата възможност да задоволят любознателността си чрез упражнения, дейности и игри, които им гарантират уверено, лесно и трайно овладяване на представи и умения. Дейностите, които извършваме, са подчинени на целта за осигуряване на щастливо детство на всяко дете, както и за изграждане на увереност в собствените му възможности. В своята работа влагаме много любов, внимание, уважение и зачитане на детската личност.