Детска група "Детелина"

Детска група "Детелина"

Детска група "Детелина"

Децата в група,, Детелина " са :

Добри

Единствени

Талантливи

Енергични

Любознателни

Истински

Надеждни

Амбициозни

 Ние учителите на група ,, Детелина" даряваме децата с топлина, нежност, обич и търпение. Даваме им спокойно и щастливо детство, много любов, приятелско отношение, уют и доброжелателност.

Детската градина- моят втори дом –група „Детелина“- любимо и желано място за децата. Дом на радостта, веселието, песните и игрите.

В групата осигуряваме среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености на  децата и гарантираща цялостното развитие на детето.

Усилията ни са насочени към организиране на игрова дейност, която да стимулира детската любознателност, емоционалност, инициативност и творчество.

 

Правила на група " Детелина“

1. В групата се ходи бавно - не се тича.
2. Говорим тихо - не викаме.
3. Държим се внимателно с другите деца.
4. Пазим и подреждаме играчките си.
5. Пазим тишина и слушаме, когато учителката или друго дете говори.
6. Когато искаш да отговориш, вдигни ръка!
7. Ако са те обидили, не крещи! Напомни на другарчето ти да ти се извини! Използвай вълшебните думички!
Благодаря! Моля! Извинявай!


Тези правила са тъй лесни правят дните наистина чудесни!